PROJEKTY

 Niniejszym informujemy, iż:

F.H.U.P. "DOMREX" Jacek Rupar otrzymał wsparcie w ramach projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla F.H.U.P. "DOMREX" Jacek Rupar” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie Dotacje na kapitał obrotowy, środki UE w wysokości 121 475,01 zł.

Umowa nr POPW.01.05.00-18-0005/20-00

DOMREX Sp. z o.o. Sp.k. otrzymała wsparcie w ramach projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla DOMREX Sp. z o.o. Sp.k.” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie Dotacje na kapitał obrotowy, środki UE w wysokości 53 016,03 zł.

Umowa nr POPW.01.05.00-18- 0306/20-00


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tytuł projektu:

Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu w firmie F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupar

Krótki opis i cel projektu:

Projekt dotyczy zakupu linii technologicznej do obróbki szkła, które będą służyć wprowadzeniu na rynek nowego innowacyjnego dotychczas niewytwarzanego przez wnioskodawcę produktu. W skład linii technologicznych wchodzą: 1. linia kombinowana do rozkroju szkła, 2. linia do szyb zespolonych, 3. szlifierka dwukrawędziowa 4. centrum CNC do wiercenia i szlifowania szkła, Celem projektu jest wprowadzenie na rynek podkarpacki innowacyjnego produktu w postaci krzywolinijnych pakietów szybowych wykorzystywanych w branży budowlanej, meblarskiej jak również motoryzacyjnej.

Wartość projektu: 4 920 000,00 PLN,

Wkład funduszy europejskich: 2 000 000,00 PLN. 

projekt © 2008: Studio BEST